Hyvien vibojen koulutukset, luennot ja luentopaketit ovat innostavia ja persoonallisia sinun ja työyhteisösi tarpeisiin räätälöityjä kokonaisuuksia. Ne tarjoavat inspiraatiota, oivalluksia ja työkaluja, jotka tekevät työpaikan arjesta sujuvampaa, myönteisempää ja mielekkäämpää.

 

INTUITIO TYÖSSÄ

Intuitio töissä -koulutuksessa perehdytään intuition käyttöön työelämässä ilman mystiikkaa ja keijupölyä.

Ajattelemme usein turhan kapeasti ja torjumme liialla järkeilyllä intuition meille tuoman syvän ja monipuolisen tiedon. Koulutuksessa avaudumme intuition äänelle ja toimintatavoille, valjastamme sisäisen tiedon paremmin käyttöömme ja pohdimme, miten intuitiota voi kehittää.

Koulutus lisää rohkeutta ja taitoa kuulostella ja ymmärtää omaa intuitiotaan ja luottaa siihen. Intuition käyttö tekee työpaikasta avoimemman, luovemman ja innovatiivisemman uuden ajan työpaikan, jossa ollaan herkkiä äänettömille signaaleille ja sille, mihin milloinkin kannattaa tarttua parhaiden tulosten saamiseksi.

Intuitio työssä -koulutuksessa

 • perehdytään intuitioon – mitä se on ja mitä se ei ole
 • oivalletaan intuition huikea potentiaali
 • tunnistetaan intuition toimintatavat
 • avaudutaan omalle intuitiolle
 • löydetään luontevia tapoja käyttää intuitiota työelämässä
 • luodaan yhdessä intuition käyttöön kannustavaa ilmapiiriä

Intuitio työssä -koulutus soveltuu niin tiimipalaveriin, koulutuspäivään kuin osaksi virkistyspäivän ohjelmaa. Koulutuksen kesto ja hinta sovitaan tilanteen mukaan.

 

HYVÄT VIBAT TYÖYHTEISÖSSÄ

Hyvät Vibat työyhteisöissä -koulutus luo työpaikoille kannustavaa, iloista ja inspiroivaa ilmapiiriä, kohentaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja nostaa yhteishenkeä. Se tekee työyhteisöstä paremman fiiliksen työpaikan, jossa jokainen työntekijä kokee olevansa arvostettu ja tärkeä.

Koulutus lisää rohkeutta ja taitoa kuulostella ja ymmärtää niin itseään kuin toisiakin positiivisen kautta ja herättelee huomaamaan, miten jokainen voi omalla energiallaan luoda myönteisempää ja mielekkäämpää työpaikan arkea.

Painopiste on pienissä mutta tärkeissä oivalluksissa ja muutoksissa, joiden ansiosta stressaantunut säätäminen jää vähemmälle ja asiat sujuvat joustavammin. Silloin on helpompi edetä yhdessä kohti avoimempaa, hyväntuulisempaa ja motivoituneempaa työpaikkakulttuuria.

Hyvät Vibat työyhteisössä -koulutuksessa

 • tunnistetaan omia vahvuuksia
 • opetellaan arvostamaan aidosti itseä ja toisia
 • löydetään turhan stressaamisen tilalle rauhallisempi ote
 • haetaan sallivampia ajattelu- ja toimintatapoja
 • etsitään rakentavaa suhtautumista haasteisiin ja hankaluuksiin
 • vahvistetaan onnistumisen kokemuksia
 • luodaan yhdessä hyvän fiiliksen, ilon ja innostuksen ilmapiiriä

Hyvät Vibat työyhteisössä -koulutus soveltuu niin tiimipalaveriin, koulutuspäivään kuin osaksi virkistyspäivän ohjelmaa. Koulutuksen kesto ja hinta sovitaan tilanteen mukaan.

 

LUENNOT JA LUENTOPAKETIT

Hyvien Vibojen inspiroivat puheenvuorot sopivat loistavasti eri tilaisuuksiin antamaan oivalluksia, laajentamaan ajattelua ja kirkastamaan oman energian ja myönteisen asenteen merkitystä työympäristössä.

Valmiit luentopaketit:

INTUITIO TYÖSSÄ

HYVIEN VIBOJEN TYÖYHTEISÖ

TYÖYHTEISÖN ENERGIANKOHENNUS

HYVÄ FLOW – STRESSAAMISESTA TYÖN ILOON

UUDEN AJAN TYÖPAIKKA

Luentojen ja luentopakettien kesto ja hinta sovitaan tilanteen mukaan. Luennoista  on saatavana myös kolmen kerran luentopaketti. Kun tilaat luentopaketin, voimme käyttää Lempeän elämän käsikirjan tekstejä ja harjoituksia tukemaan ja inspiroimaan osallistujia ohjatusti luentojen välillä.

 

LEMPEÄN ELÄMÄN KÄSIKIRJA SÄÄTÄJILLE

Runsaasti harjoituksia ja tehtäviä sisältävä Lempeän elämän käsikirja säätäjille täydentää loistavasti Hyvät vibat työyhteisössä -koulutuksia ja luentoja. Se auttaa syventämään koulutusten sanomaa ja etenemään käytännössä kohti leppoisampaa, iloisempaa ja kannustavampaa ilmapiiriä. Kun tilaat minkä tahansa koulutuksen tai luennon, voit samalla tilata osallistujille haluamasi määrän Lempeän elämän käsikirjaa säätäjille edulliseen yrityspakettihintaan.

Kaikki koulutukset, luennot ja luentopaketit räätälöidään sinun ja työyhteisösi tarpeisiin. Kysy tarjous leena@hyvatvibat.fi.