Hyvien Vibojen koulutukset työyhteisöille ja tiimeille: inspiraatiota, hyvinvointia ja energiaa työyhteisöille ja tiimeille energiatyöskentelyn keinoin.
Hyvien vibojen koulutukset, luennot ja luentopaketit ovat inspiroivia ja herätteleviä kokonaisuuksia uuden ajan työyhteisölle. Ne tarjoavat käytännön tekniikoita, oivalluksia ja työkaluja, jotka tekevät työpaikan arjesta sujuvampaa, harmonisempaa ja merkityksellisempää ja tekevät tilaa luovuudelle ja innovaatioille.

 

INTUITIO TYÖSSÄ

Intuitio työssä -koulutuksessa perehdytään intuition hyödyntämiseen työelämässä ilman mystiikkaa ja hörhöilyä.

Ajattelemme usein turhan kapeasti ja torjumme intuitiostamme kumpuavat innovatiiviset ideat ja hienot oivallukset liialla järkeilyllä. Koulutuksessa avaudumme intuition äänelle ja sen eri toimintatavoille, valjastamme sisäisen ohjauksemme paremmin käyttöön ja vahvistamme yhteyttä intuitioomme.

Koulutus lisää rohkeutta ja taitoa kuulostella ja ymmärtää omaa intuitiotaan ja luottaa siihen. Intuition käyttö tekee työpaikasta avoimemman, rohkeamman ja innovatiivisemman uuden ajan työpaikan, jossa ollaan herkkiä äänettömille signaaleille ja sille, mihin milloinkin kannattaa tarttua parhaiden tulosten saamiseksi.

Intuitio työssä -koulutuksessa

 • perehdytään intuitioon – mitä se on ja mitä se ei ole
 • oivalletaan intuition huikea potentiaali
 • tunnistetaan intuition toimintatavat
 • avaudutaan omalle intuitiolle
 • löydetään luontevia tapoja käyttää intuitiota työelämässä
 • luodaan yhdessä intuition käyttöön kannustavaa ilmapiiriä

Intuitio työssä -koulutus soveltuu niin tiimipalaveriin, koulutuspäivään kuin osaksi virkistyspäivän ohjelmaa. Koulutuksen kesto ja hinta sovitaan tilanteen mukaan.

 

HYVÄT VIBAT TYÖSSÄ

Hyvät vibat työssä -koulutus on niille, jotka ymmärtävät, että olemme muutakin kuin fyysinen keho: olemme ennen kaikkea energiaa ja tietoisuutta.

Jos jumitamme paikallamme, uuvumme helposti tai törmäämme työpaikalla jatkuvasti samoihin ongelmiin, emme tunnista, käytä, suojaa ja hallitse energioitamme parhaalla mahdollisella tavalla.

Hyvät Vibat työssä -koulutuksen tärkein anti ovat helpot energiatekniikat, jotka auttavat olemaan läsnä, suojautumaan kielteisiltä energioilta, erottamaan omat energiat toisten energioista, poistamaan energiatukoksia ja voimistamaan yhteyttä intuitioon.

Kun tiedostamme ja hallitsemme energiamme, meidän on helpompi keskittyä, toimia tietoisesti ja tehdä oikeita ratkaisuja ja päätöksiä. Työnteosta tulee sujuvampaa ja selkeämpää. Pysymme kiireenkin keskellä rauhallisina ja toimimme yhteistyössä, hyvässä flowssa ja intuition ohjauksessa.

Maanläheinen Hyvät Vibat työssä -koulutus avaa inspiroi uusia näkökulmia, olipa energiatyöskentely jo tuttua tai aivan uutta. Koulutuksessa ei hörhöillä eikä leijailla keijupölyssä, vaan opitaan selkeät käytännön tekniikat, joista on heti apua työpaikan arjessa.

Koulutuksessa opitaan

 • olemaan läsnä ja pysymään maadoittuneina
 • erottamaan omat energiat muiden energioista
 • suojautumaan kielteisiltä energioilta
 • poistamaan energiatukoksia ja rajoittavia uskomuksia
 • luomaan tilalle sitä, mitä kaipaamme ja tarvitsemme
 • avautumaan intuitiolle ja sisäiselle ohjaukselle

 

UUDEN AJAN TYÖYHTEISÖ

Uuden ajan työyhteisö -koulutus luo työpaikoille kannustavaa, lempeää ja inspiroivaa ilmapiiriä. Se tekee työyhteisöstä paremman fiiliksen työpaikan, jossa jokainen työntekijä kokee aidosti olevansa arvostettu ja tärkeä.

Koulutus lisää rohkeutta ja taitoa kuulostella ja ymmärtää niin itseään kuin toisiakin positiivisen kautta ja herättelee huomaamaan, miten jokainen voi omalla energiallaan luoda myönteisempää ja mielekkäämpää työpaikan arkea.

Painopiste on pienissä mutta tärkeissä oivalluksissa ja muutoksissa, joiden ansiosta stressaantunut säätäminen jää vähemmälle ja asiat sujuvat joustavammin. Silloin on helpompi edetä yhdessä kohti avoimempaa, hyväntuulisempaa ja motivoituneempaa työpaikkakulttuuria.

Uuden ajan työyhteisö -koulutuksessa

 • opetellaan arvostamaan aidosti itseä ja toisia
 • tunnistetaan omia vahvuuksia
 • löydetään stressaamisen tilalle työn ilo ja hyvä flow
 • haetaan sallivampia ajattelu- ja toimintatapoja
 • etsitään rakentavaa suhtautumista haasteisiin
 • tehdään tilaa luovuudelle
 • luodaan yhdessä turvallista ja hyväksyvää ilmapiiriä

 

Kaikki Hyvien Vibojen koulutukset soveltuvat niin koulutuspäivään, tiimipalaveriin kuin osaksi virkistyspäivän ohjelmaa. Koulutuksen kesto ja hinta sovitaan tilanteen mukaan. Kysy tarjous leena@hyvatvibat.fi.

 

LUENNOT JA LUENTOPAKETIT

Hyvien Vibojen inspiroivat puheenvuorot sopivat loistavasti eri tilaisuuksiin antamaan oivalluksia, laajentamaan ajattelua ja kirkastamaan oman energian ja asenteen merkitystä työympäristössä.

Valmiit luentopaketit:

INTUITIO TYÖSSÄ

HUOLEHDI ENERGIOISTASI TYÖPAIKALLA

LEMPEYTTÄ SÄÄTÄJILLE

HYVÄT VIBAT TYÖSSÄ

UUDEN AJAN TYÖYHTEISÖ

TYÖN ILO JA FLOW

Luentojen ja luentopakettien kesto ja hinta sovitaan tilanteen mukaan. Luennoista  on saatavana myös kolmen kerran luentopaketti. Kun tilaat luentopaketin, voimme käyttää Lempeän elämän käsikirjan tekstejä ja harjoituksia tukemaan ja inspiroimaan osallistujia ohjatusti luentojen välillä.

 

LEMPEÄN ELÄMÄN KÄSIKIRJA SÄÄTÄJILLE

Runsaasti harjoituksia ja tehtäviä sisältävä Lempeän elämän käsikirja säätäjille täydentää loistavasti Hyvien Vibojen koulutuksia ja luentoja. Se auttaa syventämään koulutusten sanomaa ja etenemään käytännössä kohti leppoisampaa, iloisempaa ja kannustavampaa ilmapiiriä. Kun tilaat minkä tahansa koulutuksen tai luennon, voit samalla tilata osallistujille haluamasi määrän Lempeän elämän käsikirjaa säätäjille edulliseen yrityspakettihintaan.

 

Kaikki koulutukset, luennot ja luentopaketit räätälöidään sinun ja työyhteisösi tarpeisiin. Löydetään yhdessä sinulle paras vaihtoehto! Ota yhteyttä leena@hyvatvibat.fi.